Wie is en was Dr. C.B. Tilanus jr.?

ehboIn het artikel "Geslaagd Feest" wordt gesproken over uitreiking van 2 dr. C.N. Tilanus medailles. Wie was deze Dr. C.B. Tilanus jr.?

Christiaan Bernhard Tilanus wordt op 13 september 1856 geboren in een aanzienlijke Amsterdamse artsenfamilie. Hij studeert medicijnen in Leiden en promoveert zelfs cum laude tot doktor in de geneeskunde. Hij wordt hoofd van de polikliniek voor orthopedie in Amsterdam en chirurg aan de gereformeerde Ziekenverpleging en Kinderkliniek. Daarnaast krijgt hij de functie van privaat-docent orthopedische chirurgie aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij ziet al spoedig het belang in van de eerstehulpverlening bij ongelukken door leken. Op zijn initiatief wordt in 1893
een brochure verspreid die de aanzet vormt tot de oprichting van de eerste EHBO-vereniging in Nederland, de 'Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken', die later het predikaat Koninklijke krijgt. Hij neemt het voorzitterschap op zich en bekleedt die functie tot zijn overlijden in 1943. Als prins Hendrik het initiatief tot de oprichting van het Oranje Kruis neemt in 1909 is Dr. Tilanus ook hierbij betrokken.

In zijn nalatenschap legateert hij een aanzienlijk bedrag aan de Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. Hij bepaalde
dat van dit bedrag elk jaar een gouden en een of meerdere zilveren en bronzen medailles moesten worden gekocht, die het bestuur van de K.N.V. uitlooft aan winnaars van de EHBO-wedstrijden of om andere redenen die het bestuur passend vindt. De medailles dienen zijn naam en beeltenis te dragen, met op de keerzijde een toepasselijke tekst.

Het bestuur van de K.N.V. besluit jaarlijks tenminste drie medailles uit te loven. Ze zijn bestemd voor personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vereniging of het doel op uitzonderlijke manier hebben helpen bevorderen en aan personen die uitgemunt hebben op het gebied van de praktijk van de EHBO en aan winnaars van wedstrijden.

Aankomende evenementen

Geen evenementen

Prikbord

De Basisopleiding tot EHBO-er wordt bij onze vereniging door gediplomeerde docenten van Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad gegeven.

Afhankelijk van het aantal aanmedlingen voor een basisopleiding EHBO wordt er dit jaar een basisopleiding verzorgd.

Lees meer...

Adres

Koninklijke Nederlandse vereniging EHBO afd. Deventer
Enkstraat 60, 7413 TR Deventer
Postbus 146 / 7400 AC
Meer contact gegevens..